เบต้ากลูแคนที่ดีที่สุด...รู้ได้อย่างไร?
เบต้ากลูแคนที่ดีที่สุด...รู้ได้อย่างไร?เนื่องจากเบต้ากลูแคนเป็นสารชีวภาพ จึงมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสารเคมีทั่วไป การทำงานของสารชีวภาพ เช่น เอนไซม์, ฮอร์โมน, หรือ การส่งสัญญาณภายในเซลล์ ต้องการตัวเริ่มต้นกระบวนการชีวภาพที่มีความเฉพาะสูงมาก การทำงานจะเปรียบเสมือนแม่กุญแจกับลูกกุญแจ ดังนั้นปัจจัยที่สำคัญมากสำหรับสารชีวภาพก็คือ การมีขนาดและรูปร่างที่พอดีกันระหว่างตัวเริ่มต้นกระบวนการชีวภาพ (Ligans) และที่จับเฉพาะ (Binding Sites) ในกรณีนี้เบต้ากลูแคนจะเป็น Ligans ที่จะไปจับกับ Binding Sites บนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือเซลล์ต่างๆ ที่มันไปกระตุ้น จะต้องมีความเข้ากันเฉพาะเหมือนลูกกุญแจและแม่กุญแจชุดเดียวกันเท่านั้น ถึงแม้จะเป็นลูกกุญแจยี่ห้อเดียวกันแต่ต่างชุดกันก็จะไขกันไม่ได้หรือไขได้ด้วยความยากลำบาก ทำให้กระบวนการทางชีวภาพที่จะเกิดต่อจากนั้น ลดประสิทธิภาพลงหรืออาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง! จึงมีการพบว่า เมื่อใช้ในระยะยาวเบต้ากลูแคนบางชนิด สามารถกระตุ้นสมดุลภูมิคุ้มกันชนิดที่ไม่ถูกต้อง เช่น สมดุล Th17 (สมดุลภูมิต่อต้านตัวเอง) หรือสมดุล Treg (สมดุลมะเร็ง)ได้ หรืออาจจะไม่ช่วยอะไรให้กับร่างกายของเราเลยก็ได้

ดังนั้นเมื่อพูดถึงเบต้ากลูแคนโดยรวม ก็จะเปรียบเสมือนยี่ห้อของกุญแจ ซึ่งแต่ละชุดก็จะมีความเฉพาะไม่เหมือนกัน ขึ้นกับขนาดและรูปร่างที่เฉพาะ โดยเฉพาะรูปร่างทาง 3 มิติ และวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์จะตรวจสอบดูว่า เบต้ากลูแคนยี่ห้อใดทำงานได้ดีแค่ไหนก็คือ การตรวจประสิทธิภาพการกระตุ้นของเบต้ากลูแคนแต่ละยี่ห้อว่า ให้ผลดีอย่างไรและดีแค่ไหน? 

พูดถึง "ความบริสุทธิ์" ของเบต้ากลูแคน ที่มีคนจำนวนมากเข้าใจผิด!! ...ขั้นตอนการทำให้สารบริสุทธิ์ ซึ่งถ้ายิ่งต้องการความบริสุทธิ์ของสารมาก ก็ต้องใช้ขั้นตอนหรือสารเคมีในการทำให้บริสุทธิ์ที่มากขึ้น เพื่อแยกเบต้ากลูแคนจากสารปนเปื้อนอื่นๆ ซึ่งบ่อยครั้งการได้สารที่มีความบริสุทธิ์มากเกินไป ทำให้เกิดความสูญเสียสภาพทางธรรมชาติหรือโครงสร้างทาง 3 มิติของสารที่ได้ไป จึงทำให้กลับได้กุญแจที่ใช้งานไม่ได้ อันที่จริงแล้ว...หากเป็นสารเคมี การทำให้บริสุทธิ์มากก็ยิ่งทำให้ปฏิกริยาเคมีเกิดขึ้นได้ดี เนื่องไม่มีสารปนเปื้อนมารบกวนการเกิดปฏิกริยาเคมี เพราะสารเคมีมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งกว่าสารชีวภาพมากนั่นเอง ดังนั้น "ความบริสุทธิ์" ที่มากที่สุด จึงไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการในสารชีวภาพ ควรจะเป็น "ความบริสุทธิ์ที่มากที่สุดที่ไม่ทำลายโครงสร้างทางธรรมชาติของสารด้วย"

สุดท้ายนี้จะขอย้ำอีกครั้งว่า การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เป็นวิธีการที่ดีที่สุด ที่จะสามารถบอกได้ว่า สารชีวภาพยีห้อใดดีกว่าหรือดีที่สุด


 
เว็บสำเร็จรูป
×